ŞCOALA

Prima promoţie de absolvenţi ai cursului de 11 clase datează din anul 1955. Constatăm, însă, existenţa la începutul sec.XX a trei şcoli primare mixte şi a unei şcoli primare de băieţi. Întrucât câteva secole în urmă învăţământul se desfăşura pe lângă biserica din sat, tindem să credem că în de la mijlocul secolului al XVIII –lea, pe lângă acea biserică ţărănească (de lemn) atestată în lucrarea „Coloniile basarabene” a funcţionat o şcoală. Toate acestea se datorează mai ales faptului că în anul 1752 satul avea deja o populaţie de 695 de oameni…
Actualmente, în complexul de clădiri aflate în administrarea şcolii îşi fac studiile 540 de elevi. În procesul de învăţământ sunt angajate 60 de cadre didactice, conduse de dna Ana Culava, director al şcolii. Partea tehnico-sanitară este asigurată de 24 de angajaţi.
Elevii sunt repartizaţi în 27 de clase, dintre care 3 sunt cu predare în limba de stat – ucraineană. Clasele superioare – a X-ea – a XI-ea – beneficiază de învăţământ pe profiluri – umanist, economico-matematic şi tehnologic. Activităţile extra-şcolare sunt desfăşurate în cadrul cercurilor şcolare „Tânărul tehnician”, „Premilitarul”, „Puşcaşul”, „Tinerii muzeologi”, „Prietenii naturii”, corul şcolii, precum şi secţiile sportive de atletică uşoară, fotbal şi baschet.
Deşi nivelul cunoştinţelor obţinute în şcoala din Utkonosovka este destul de înalt, în comparaţie cu alte şcoli din raionul Ismail, aceasta nu dispune de baza materială necesară unui proces de învăţământ modern. Astfel, clădirea principală a şcolii datează din anii `60 ai secolului trecut, şi a devenit neîncăpătoare pentru numărul mereu în creştere al elevilor. Clasele primare îşi fac studiile în două schimburi, în vechea clădire a şcolii (atât de veche, încât nici cei mai în vârstă locuitori nu mai ştiu din ce an datează aceasta), unde mai este şi sala de sport. Este vizibil cu ochiul liber că pereţii şcolii vechi nu vor mai rezista prea mult… Din cauza lipsei unei cantine, elevii claselor 5-11 nu beneficiază de ocazia de a servi masa în pauzele dintre ore. Masa este asigurată doar claselor primare.
În vara anului 2004 direcţia şcolii, a inaugurat o clasă de calculatoare, dotând încăperea conform cerinţelor practicării orelor de informatică, actualmente existând şi calculatoare, şi conexiune la Internet.
Printre menajele şcolii se numără atelierele şcolare de lăcătuşărie, tâmplărie şi croitorie, în care se practică instruirea prin muncă. 
De-a lungul anilor s-a impus adesea problema construirii unui complex şcolar modern, pentru a diminua decalajul dintre învăţământul în şcolile de la ţară cu cele din oraşe, mai ales datorită faptului că satul Erdec-Burnu/Utkonosovka dispune de o infrastructură, bază materială bună şi oameni gospodari. Pe terenul şcolii (2.73 ha) sunt amplasate terenurile de sport şi livada şcolii, precum şi un mic parc. În parcul şcolii, de ani de zile vacantul postament al lui V. I. Lenin îşi aşteaptă succesorul. Cine ştie, poate vine de undeva vreun bust al lui Eminescu, sau Ştefan cel Mare...!?

În concluzie, este imperios de necesară promovarea ca fiind prioritară dezvoltarea învăţământului în Utkonosovka, prin asigurarea cadrelor didactice performante şi a unei baze materiale cel puţin îmbunătăţită. O atenţie deosebită trebuie să o acordăm condiţiilor materiale, mai ales fiindcă şcoala dăruieşte lumii tineri de valoare, care posedă cunoştinţe profunde în diferite ramuri ale învăţământului. Dovadă acestor adevăruri sunt anii de studii, în care majoritatea premianţilor regionali ai olimpiadelor de limbă română erau originari din Erdec-Burnu, precum şi numeroşii absolvenţi cu menţiune ai şcolii, medaliaţi cu argint şi aur. De-a lungul anilor, absolvenţi ai şcolii noastre au devenit oameni de ştiinţă, doctori în diverse domenii ştiinţifice, profesori şi lectori universitari, muzicieni profesionişti şi sportivi de performaţă, profesând la Ismail, Odessa, Kiev, Moskova, St.Petersburg, Marseilles, Chişinău, ş.a. În prezent absolvenţii şcolii îşi continuă studiile în marile centre universitare din Ucraina, Republica Moldova, România şi Rusia. Anual, în a doua sâmbătă a lunii Februarie, se reîntâlnesc generaţiile de absolvenţi ai şcolii din sat. Invitaţii sunt prezenţi la fiecare 5 ani de la absolvire. Gazde ale serii sunt clasele a XI-ea, absolvenţii şcolii care, alături de artiştii amatori din clasele mai mici susţin un concert, şi totodată primesc sfaturi de la cei în vârstă. Pe lângă multe alte manifestări şcolare, „Întâlnirea cu absolvenţii” rămâne cea mai povăţuitoare.

Cu gândul la o viitoare pagină de Internet proprie a şcolii, care va fi elaborată exclusiv de către elevi, vă invităm să vizitaţi şcoala noastră la adresa:

Şcoala medie de cultură generală
str. Şcolii nr.2, 68645/Utkonosovka
raionul Ismail, regiunea Odessa, Ucraina

tel.: 0038-04841-49140


Noua pagină pentru uzul elevilor se află aici.