vineri, 25 iunie 2010

Asociaţia "BASARABIA"
comunicat de presă:
La 24 iunie 2010 a avut loc la Odesa şedinţa ordinară a Consiliului reprezentanţilor societăţilor naţional-culturale din regiunea Odesa. Urmare a hotărârii consiliului, după o oră de dezbateri agitate, în consiliu, în calitate de membru cu drepturi depline a fost admis preşedintele Asociaţiei naţional-culturale a românilor din regiunea Odesa "Basarabia" Anatol Popescu.
Consiliului reprezentanţilor societăţilor naţional-culturale este un organ consultativ, care funcţionează pe lângă Direcţia pentru naţionalităţi şi culte a Administraţiei Regionale de Stat Odesa. În prezent consiliul este alcătuit din 30 de membri. Naţionalităţile, însă (şi, implicit - interesele acestora) nu sunt reprezentate în mod egal. Spre exemplu din cei 30 de reprezentanţi 4 sunt de la diverse societăţi ale minorităţii naţionale bulgare, câte 2 de la societăţile greceşti, rrome şi de nemţi.
Votul pozitiv, pentru admiterea reprezentantului Asociaţiei "Basarabia" în consiliu şi l-au dat majoritatea reprezentanţilor prezenţi, înafară de 2 comunităţi (am spune, "tradiţionale") - cea găgăuză şi polonă. Cei doi reprezentanţi califică denumirea "Basarabia" ca şi tentativă de separatism teritorial al românilor din sudul Basarabiei...
Apreciem reacţia pozitivă a Consiliului asupra cererii de aderare a asociaţiei noastre, în calitate de reprezentantă a populaţiei românofone din regiunea Odesa (conform statutului, pot adera la asociaţie atât cetăţenii etnici români, cât şi cei care se declară de naţionalitate moldoveni), şi avem certitudinea că prin intermediul unui dialog constructiv vom reuşi să aducem în faţa autorităţilor ucrainene doleanţele poporului băştinaş al Basarabiei istorice.

3 comentarii:

comentaţi articolul aici: